Психогенетика (грец. рѕусһе — душа і грец. genesis — походження) — наука про спадковість і мінливість психічних і психофізіологічних властивостей, що виникла на стику психології і генетики. У західній літературі частіше застосовується термін «генетика поведінки» (behavioral genetics).

Предметом психогенетики є взаємодія спадковості та середовища у формуванні міжіндивідуальної варіативності психологічних властивостей людини (когнітивних і рухових функцій, темперамента). Останніми роками активно розвиваються такі галузі психогенетики, як генетична психофізіологія, що досліджує спадкові й середовищні детермінанти біоелектричної активності мозку, генетика індивідуального розвитку, а також геноміка поведінки, яка вивчає вплив генетичних ефектів на поведінку і різні види психопатологій.