Узин – міський сайт

Узин – місто Білоцерківського району Київської області на Придніпровській височині. Центр Узинської міської громади. Місто Узин вперше згадується в історичних документах з 1590 року як Узениця, з 1773 — Темберщина, а з кінця 18 століття несе свою сучасну назву. Етимологія назви, може мати два походження слов’янське та тюрське. Слов’янське з боку лінгвістики пов’язана з оригінальною назвою згадки 1590 року річки і села Узениця від слів узенька, узький, себто вузька річка, згодом назва перенесена на село і місто.

Першу писемну згадку про Узеницю (Узин) вже як селища зустрічаємо у свідченнях жителів Узениці, або стар.-укр. ȣꙁεɴъ (лютий 1638 р.), що втекли до Московії після поразки козацького повстання 1638 р. Під час військових подій другої половини XVII ст. життя в селищі занепало. Виродження почалося з середини XVIII ст. У 1773 р. управитель Білоцерківського ключа пан Глембовський надав повноваження на утворення слободи на р. Узин ротмістру польської служби пану Темберському. Відтоді село називалось Темберщиною чи Узькою, Узином. Ще в наші дні мешканці міста та округи називають Узин Темберщиною.